Standard Garantier

Produkt

Standard Garantier

Stationära / AIO / Bundle

1 år: Inskick

Bildskärmar

1 år: Inskick

Bärbara datorer

1 år: Inskick

NetBook

1 år: Inskick

Tablet

1 år: Inskick

Konsumenter har lagstadgade rättigheter via nationell lagstiftning om försäljning av konsumentvaror och denna garanti utesluter inte, begräsar eller tillfälligt upphäver tillämpade rättigheter.