Garanţie standard

Product

Standard Warranty

Desktop / AIO / Bundle

1 an: Introducere de informaţii în calculator

Monitor

2 ani: Introducere de informaţii în calculator

Notebook

1 an: Introducere de informaţii în calculator

NetBook

1 an: Introducere de informaţii în calculator

Tablet

1 an: Introducere de informaţii în calculator

Consumatorul are drepturi legale în baza legislaţiei aplicabile care guvernează vânzarea de bunuri de consum, iar această garanţie nu exclude, limitează sau suspendă niciunul dintre aceste drepturi aplicabile. De exemplu, consumatorii persoane fizice beneficiază de o garanţie de cel puţin 24 de luni începând de la data achiziţiei - independent de ceea ce se afirmă pe orice carduri de garanţie sau în alte materiale.