Standardowa Gwarancja

Produkt

Standardowa Gwarancja

Desktopy / AIO / Bundle

2 lata door to door (Sprzęty zakupione po 24.12.2014)

Monitory

2 lata door to door (Sprzęty zakupione po 24.12.2014)

Notebooki

2 lata door to door (Sprzęty zakupione po 24.12.2014)

NetBooki

2 lata door to door (Sprzęty zakupione po 24.12.2014)

Tablety

2 lata door to door (Sprzęty zakupione po 24.12.2014)

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumentów, które wynikają z Kodeksu Cywilnego. Na przykład, przy sprzedaży konsumenckiej obowiązuje co najmniej 24-miesięczny okres rękojmi, liczony od daty nabycia, niezależnie od informacji zawartych w karcie gwarancyjnej lub innych materiałach.