Standard Garanti

Produkt

Standard Garanti

Desktop / AIO / Bundle

1 År: Innleverings service

Skjerm

1 År: Innleverings service

Bærbar

1 År: Innleverings service

NetBook

1 År: Innleverings service

Tablet

1 År: Innleverings service

Forbruker har juridiske rettigheter i henhold til gjeldende lovgivning som regulerer salg av forbruksvarer. Denne garantien hverken utelukker, begrenser eller opphever de gjeldende rettigheter.