Τύπος εγγύησης

Προϊόν

Τύπος εγγύησης

Desktop / AIO / Bundle

1 Χρόνος: Carry-in

Οθόνες

1 Χρόνος: Carry-in

Notebook

1 Χρόνος: Carry-in

NetBook

1 Χρόνος: Carry-in

Tablet

1 Χρόνος: Carry-in

Ο καταναλωτής έχει νόμιμα δικαιώματα δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την πώληση καταναλωτικών αγαθών και αυτή η εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστέλλει οποιαδήποτε τέτοια εφαρμόζομενα δικαιώματα. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές έχουν τουλάχιστον 24 μήνες εγγύηση που αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς - ανεξάρτητα από το τι αναφέρεται σε οποιαδήποτε καρτέλα εγγύησης ή άλλα έντυπα.