Standard Garanti

Produkt

Standard Garanti

Stationær / AIO / Bundle

1 Års Carry-in

Skærm

1 Års Carry-in

Bærbar

1 Års Carry-in

NetBook

1 Års Carry-in

Tablet

1 Års Carry-in

Forbrugeren har juridiske rettigheder i henhold til gældende lovgivning vedrørende salg af forbrugsvarer, og denne garanti hverken udelukker, begrænser eller suspenderer sådanne gældende rettigheder. For eksempel har forbrugeren mindst 24 måneders garanti regnet fra købsdatoen -uafhængigt af hvad der står på enhver form for garanti-kort, eller på anden form for materiale.