DOTS-E3-N571G32iww

Windows 7 Starter - Intel Atom (N570, 1.66 GHz, 1 MB) - 25.7 cm (10.1") LED - 128:75 WSVGA - Aktivní matricový barevný TFT LCD - Diamond View - Intel - 1 GB DDR3 SDRAM - 320 GB Serial ATA - Hmotnost (přibližná) 1.20 kg - Max. doba chodu na baterii 8 Hodina

DOTS-E3-N571G32iuk

Windows 7 Starter - Intel Atom (N570, 1.66 GHz, 1 MB) - 25.7 cm (10.1") LED - 128:75 WSVGA - Aktivní matricový barevný TFT LCD - Diamond View - Intel - 1 GB DDR3 SDRAM - 320 GB Serial ATA - Hmotnost (přibližná) 1.20 kg - Max. doba chodu na baterii 8 Hodina

DOTS-E3-N571G32ipw

Windows 7 Starter - Intel Atom (N570, 1.66 GHz, 1 MB) - 25.7 cm (10.1") LED - 128:75 WSVGA - Aktivní matricový barevný TFT LCD - Diamond View - Intel - 1 GB DDR3 SDRAM - 320 GB Serial ATA - Hmotnost (přibližná) 1.20 kg - Max. doba chodu na baterii 8 Hodina

DOTS-E3-N571G25ikk

Windows 7 Starter - Intel Atom (N570, 1.66 GHz, 1 MB) - 25.7 cm (10.1") LED - 128:75 WSVGA - Aktivní matricový barevný TFT LCD - Diamond View - Intel - 1 GB DDR3 SDRAM - 250 GB Serial ATA - Hmotnost (přibližná) 1.05 kg - Max. doba chodu na baterii 4 Hodina

DOTS-E3-N571G25iww

Windows 7 Starter - Intel Atom (N570, 1.66 GHz, 1 MB) - 25.7 cm (10.1") LED - 128:75 WSVGA - Aktivní matricový barevný TFT LCD - Diamond View - Intel - 1 GB DDR3 SDRAM - 250 GB Serial ATA - Hmotnost (přibližná) 1.05 kg - Max. doba chodu na baterii 4 Hodina

DOTS-E3

Windows 7 Starter - Intel® Atom™ N570 - 320 GB HDD - Multi-in-1 card reader - 10.1" LED LCD